HATARI | พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว รุ่น HG-W16M4

฿879 ~ ฿3,740
5starstarstarstarstar(0 รีวิว)
5 ร้านค้า
400 รายการ
ขนาดใบพัด: 16"
กระแสไฟฟ้า: 0.22 แอมป์
กำลังไฟฟ้า: 50 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า: 220V 50Hz
ขนาดผลิตภัณฑ์: 39.0 x 45.5 x 51.0 ซม.
นํ้าหนักผลิตภัณฑ์: 3.6 กิโลกรัม
ขยาย
ย่อ
฿879
คงที่
W16 สีขาว ชำระเต็ม ฿939
฿948
ลง ฿22
฿949
ลง ฿11
฿950
คงที่
฿955
ลง ฿235
฿955
ลง ฿12
฿960
ลง ฿20
฿960
ขึ้น ฿10
฿969
ขึ้น ฿4
฿969
ลง ฿321
฿969
ขึ้น ฿30
฿969
คงที่
฿969
คงที่
฿975
ลง ฿315
฿978
ขึ้น ฿29
฿980
คงที่
฿980
คงที่
฿980
ลง ฿310
฿980
คงที่
฿980
คงที่
฿981
ขึ้น ฿42
฿985
ลง ฿114
฿988
ขึ้น ฿38
฿990
คงที่
฿990
คงที่
฿990
คงที่
฿990
คงที่
฿990
คงที่
฿998
ลง ฿392
฿998
คงที่
฿998
คงที่
฿998
ลง ฿50
฿998
คงที่
฿999
คงที่
฿999
คงที่
฿999
คงที่
฿999
ขึ้น ฿14
฿1,000
คงที่
฿1,001
ขึ้น ฿11
฿1,010
คงที่
฿1,010
ขึ้น ฿30
฿1,017
คงที่
฿1,019
คงที่
฿1,020
คงที่
฿1,022
ลง ฿38
฿1,029
คงที่
฿1,039
คงที่
฿1,039
คงที่
฿1,040
คงที่
฿1,040
คงที่
฿1,045
คงที่
฿1,047
คงที่
฿1,048
คงที่
฿1,048
คงที่
฿1,048
ขึ้น ฿99
฿1,048
ขึ้น ฿60
฿1,048
ขึ้น ฿81
฿1,048
คงที่
฿1,048
คงที่
฿1,048
ลง ฿102
฿1,048
ลง ฿189
฿1,048
คงที่
฿1,049
คงที่
฿1,050
คงที่
฿1,050
คงที่
฿1,080
คงที่
฿1,080
ขึ้น ฿100
฿1,087
ขึ้น ฿112
฿1,090
คงที่
สีขาว ฿1,090
฿1,099
คงที่
฿1,099
คงที่
฿1,100
คงที่
฿1,100
ขึ้น ฿52
฿1,100
คงที่
฿1,110
คงที่
฿1,115
คงที่
฿1,130
คงที่
฿1,150
คงที่
฿1,150
คงที่
฿1,170
คงที่
฿1,170
คงที่
฿1,190
ขึ้น ฿24
฿1,190
คงที่
฿1,190
ขึ้น ฿90
฿1,190
คงที่
฿1,190
คงที่
฿1,190
คงที่
฿1,190
คงที่
฿1,190
คงที่
฿1,200
คงที่
฿1,200
คงที่
฿1,220
คงที่
฿1,221
คงที่
฿1,221
คงที่
฿1,221
คงที่
฿1,223
คงที่
฿1,228
คงที่
฿1,229
ขึ้น ฿30
฿1,233
คงที่
฿1,234
คงที่
฿1,234
คงที่
฿1,237
คงที่
฿1,240
คงที่
฿1,258
คงที่
฿1,259
คงที่
฿1,260
คงที่
฿1,261
คงที่
฿1,270
คงที่
฿1,271
คงที่
฿1,273
คงที่
฿1,273
คงที่
฿1,274
คงที่
฿1,274
คงที่
฿1,275
คงที่
฿1,279
คงที่
฿1,279
คงที่
฿1,282
คงที่
฿1,286
คงที่
฿1,286
คงที่
฿1,286
คงที่
฿1,286
คงที่
฿1,287
คงที่
฿1,289
คงที่
฿1,290
คงที่
฿1,290
คงที่
฿1,290
คงที่
฿1,290
คงที่
฿1,290
ขึ้น ฿300
฿1,290
คงที่
฿1,292
คงที่
฿1,296
คงที่
฿1,297
คงที่
฿1,297
คงที่
฿1,298
คงที่
฿1,299
คงที่
฿1,299
คงที่
฿1,299
คงที่
฿1,302
คงที่
฿1,304
คงที่
฿1,305
คงที่
฿1,305
คงที่
฿1,305
คงที่
฿1,310
คงที่
฿1,310
คงที่
฿1,311
คงที่
฿1,313
คงที่
฿1,316
คงที่
฿1,318
คงที่
฿1,319
คงที่
฿1,323
คงที่
฿1,323
คงที่
฿1,323
คงที่
฿1,324
คงที่
฿1,324
คงที่
฿1,324
คงที่
฿1,325
คงที่
฿1,326
คงที่
฿1,328
คงที่
฿1,328
คงที่
฿1,329
คงที่
฿1,330
คงที่
฿1,331
คงที่
฿1,331
คงที่
฿1,332
คงที่
฿1,335
คงที่